top
linie
adminúvod|kontakt|novinky|mapa serveru

STA - Společná televizní anténa, systémy pro činžovní a družstevní domy, hotely, sítě kabelových televizí TKR atd.

kompletní služba

Jste majitelem domu, členem bytového družstva, správcem ubytovacího zařízení a potřebujete řešit příjem TV ve svém domě? Vadí vám les antén na střeše, a změť kabelů vedených přes dům? Chcete zkulturnit vzhled budovy? Budete rekonstruovat střechu a zbavovat se tak mnoha stožárků a trubek na střeše? Potřebujete zajistit kvalitní příjem uživatelům bytů v domě? Řešení STA je tu pro vás!

Co je to STA a kdy se používá

Souhrnným názvem STA (Společná Televizní Anténa) jsou nazývány větší funkční celky, které zajišťují příjem a rozvod televizních, rozhlasových a satelitních kanálů z jednoho příjmového místa ke všem účastníkům v domě ve stejné, vysoké kvalitě.

STA bývá použita v místech, kde je třeba uživatelům bytů zajistit kvalitní příjem a to především v lokalitách, kde není žádoucí aby měl každý uživatel svou vlastní anténu umístěnou na střeše nebo za oknem. Často bývá vidět situace, kdy každý jednotlivý uživatel má na střeše nainstalovanou individuální anténu a ze střechy je volně spuštěn kabel do každého okna. Nezřídka se tak stává, že kabely jsou poškozeny visením, samovolným pohybem ve větru a jinou povětrností, čímž dochází k poškození obrazu. Tato situace není dobrá ani pro majitele objektu, kterému takto zavěšené kabely nejen hyzdí fasádu, ale mohou i nenávratně poškodit konstrukce domu např. stékající vodou.

Z čeho se skládá STA a technická řešení

obrazek

Jednou z nedílných součástí STA jsou centrální anténní zařízení umístěné zpravidla na střeše domu. Svody z těchto antén jsou svedeny do centrální rozvodnice s aktivními prvky rozvodu, která ve většině případů bývá umístěna nedaleko antén (poslední patro domu, půda domu, výtahová strojovna, atd.) Účastnické kabely jsou z této rozvodnice vedeny vnitřkem domu - stavební řešení zasekáním, elektroinstalační lišty na chodbách, vedení světlíky, atd. - až k jednotlivým účastnickým zásuvkám.

Existuje několik řešení vedení kabelů mezi rozvodnicí a zásuvkami (stromečkový, kaskádovitý, aj.), v poslední době bývá nejčastěji využíván tzv. systém do hvězdice - z rozvodnice samostatný kabel pro každého účastníka. Tento systém nabízí řadu výhod jak pro provozovatele rozvodu, tak pro uživatele samotné. Jednou z hlavních výhod je minimální možnost ovlivňování příjmu jednotlivých účastníků navzájem (asi většina z nás zná situaci, kdy v paneláku paní v posledním patře zapne 25 let starou televizi a ostatní pod ní přijdou rázem o kvalitu signálu). V neposlední řadě je možné regulovat na jednom místě - v rozvodnici, kolik bude mít který uživatel TV kanálů (proto tento systém používají kabelové TV). Pro připojení satelitů do systému je dokonce hvězdicovitý systém podmínkou.

Sledování TV a rádia v systémech STA

Pro úspěšný příjem pozemně šířených programů (většinou ČT, Nova, Prima) na účastnických zásuvkách se u menších systémů a v místech s dobrým příjmem v pásmu UHF používá v posledních letech nejčastěji tzv. vpuštění signálu napřímo bez frekvenčních měničů do jiných pásem. Toto řešení je jednou z nejlevnějších variant zapojení rozvodnice a bývá téměř bezúdržbové. Absenci soupravy měnících vložek je nutné vykompenzovat použitím kvalitnějších kabelů a dalších pasivních prvků rozvodu, přičemž při výsledném propočtu vychází jednodušší systém jednoznačně levněji.

Pro místa se složitěji dostupnými pozemně šířených programů, pro větší systémy a pro připojování nových anténních zařízení na starší systémy se používají soupravy měnících vložek se zesilovači. Zdrojem signálu může být souprava pozemních antén s předzesilovači, signál ze satelitního přijímače s příjmem Czechlink, signál z pozemního přijímače DVB -T nebo kombinace těchto řešení. Takto získaný signál v dostatečné kvalitě je pak konvertován (měněn) do jiného pásma, správně zesílen a vpuštěn do rozvodu.

Individuální příjem SAT signálů prostřednictvím jedné paraboly

 

Moderní doba s sebou přináší stále vyšší požadavky na příjem programů ze satelitu a tak ani výrobci komponentů pro STA nezůstali pozadu. Moderní systém STA je možné nastavit tak, aby umožnil individuální příjem satelitních programů jednotlivým uživatelům. Abonenti připojení na tento systém tak mohou sledovat satelitní kanály, aniž by byli nuceni instalovat svou vlastní satelitní parabolu. Celý systém je přitom napojen pouze na jednu satelitní parabolu a prostřednictvím speciálních komponentů může být satelitní signál distribuován až na téměř neomezený počet účastnických zásuvek. Na každou takovou zásuvku je možné potom připojit libovolný satelitní přijímač a sledovat libovolný satelitní program vč. např. UPC Direct.

V případě zájmu jednoho nebo několika uživatelů o příjem programů z odlišného satelitu než přijímá většina v domě je možné systém nakonfigurovat i tak, že prostřednictvím zásuvky, kabelů a rozvodnice systému STA je tento uživatel připojen ke své, individuální parabole, která může být umístěna na stejném místě, jako ostatní anténní systémy pro dům. Není tak třeba instalovat parabolu za okno, nebo vymýšlet složité vedení jednoho individuálního kabelu napříč domem.

Vpuštění několika vybraných SAT kanálů do systému STA - řešení pro hotely a spec. požadavky

obrazek

V některých objektech je požadována maximální jednoduchost ovládání a přitom kladeny vysoké nároky na příjem pouze některých programů (CNN, MTV, apod.). Jedná se většinou o objekty s velkým pohybem cizinců, turistů nebo velmi zaměstnaných lidí, jako jsou hotely, penziony a jiná ubytovací zařízení.

Systém STA je možné nastavit tak, aby bylo na každém, obyčejném televizoru připojeném do systému sledovat nejen čtyři české celoplošné stanice (ČT, Nova, Prima), ale i další omezený počet kanálů získaných satelitním příjmem (např. celkem 20 programů). V případě takového systému se do hlavní rozvodnice instaluje skupinový satelitní přijímač s konvertorem signálu, který přijme a převede to běžného TV pásma předem definované kanály. TV pásmo je poměrně úzké a proto je i počet takto přenášených kanálů vcelku omezen. Vzhledem k této nevýhodě, vyšší pořizovací ceně za "jeden kanál" a o něco vyšším údržbovým nárokům se tyto systémy téměř výhradně používají v hotelech a penzionech. Mj. podobné systémy jsou instalovány i v centrálách kabelových TV odkud jsou takto získané kanály přenášeny po kabelech k zákazníkům.

Kamerové systémy spolu s STA

Existují případy kdy je nutné, aby signál z kamery byl dostupný na více místech současně a to nějakým běžným způsobem. Díky speciálnímu zapojení komponentů je možné obraz z kamery přenášet prostřednictvím systému STA a to buď pouze na některé, nebo na všechny uživatelské zásuvky.

Obrazový (i zvukový) signál z kamery musí být kabelem přiveden do centrální rozvodnice, kde je zpracován a přisloučen ke skupině šířených programů. Na každé TV připojené k systému je tak možné sledovat kromě běžných TV programů jako další kanál obraz z kamery.

Tohoto způsobu připojení bývá využíváno např. ve větších činžovních domech, se společnou velkou garáží v podzemním podlaží ke sledování provozu v garážích. Každý uživatel STA má tak možnost sledovat, co se právě děje v garážích a přispět tak k bezpečnosti svého vozidla nebo dalšího majetku.

Kamer je možné takto do systému připojit několik, záleží pouze na technických možnostech systému.

Systémy STA a DATA dohromady?

Spolu se stále se rozvíjejícím trhem informačních technologií, internetu, datových přenosů a multimédií stoupá potřeba domácností a dalších uživatelů "Být připojen". Instalace vedení, anténních systémů i rozvodnice STA je nezřídka významným stavebním zásahem do objektu a proto stále více klientů volí řešení instalace koaxiálních kabelů spolu s datovými kabely pro rozvod internetu po domě. Nezanedbatelnou položkou při instalaci STA je také cena za práci za instalaci kabelů. V případě společné instalace vedení a datových zásuvek není výsledná cena součtem ceny prací ale je pouze mírným navýšením ceny za běžnou instalaci koaxiálních kabelů STA.

Takto připravený rozvod je pak možné připojit prostřednictvím Switche ke zdroji signálu dat. V případě bezdrátového přenosu je možné použít i stejný stožár a rozvodnice obou systémů umístit vedle sebe.

nahoru
Jméno:

Email:

Dotaz:


Pro odeslání dotazu vyplňte prosím písmena z obrázku:

řešení na  míru
Vyhledávání: