top
linie
adminúvod|kontakt|novinky|mapa serveru

Volné a zakódované TV programy

Proč se TV programy kódují

Žijeme v globalizovaném stále se rozvíjejícím světě, jsme členy Evropské Unie a patříme mezi několik desítek nejrozvinutějších zemí na planetě. Přesto má každá země provozující TV pozemní a satelitní vysílání svou vlastní legislativu zabývající se ochranou autorských práv, která není ve většině případů slučitelná s podobnou legislativou okolních zemí. Tato legislativa ukládá provozovatelům TV vysílání, vysílacím společnostem, operátorům, aby dostatečně zabezpečili své vysílání před neoprávněnými diváky většinou z jiných regionů či jiných zemí.

V některých zemích se kóduje i pozemní vysílání (např. ve Skandinávii). V centrální Evropě vč. České republiky se problém přesahu pozemního vysílání za hranice státu řeší pouze zákonem stanovenou směrovostí vysílačů a předepsáním koeficientu výkonu. V našich podmínkách se nyní žádné pozemní kódované vysílání nedá zachytit a proto se jím nebudeme dále zabývat.

Ze satelitů,jejichž signál je možné zachytit na území ČR lze přijímat jak volné - nezakódované vysílání tak vysílání zakódované. Poměr mezi zakódovaným a volným vysíláním ze satelitu se v současné době pohybuje cca 12%volné vs. 88% zakódované.

Jaký je rozdíl mezi volným a zakódovaným vysíláním

Volné šíření vysílání

Jedná se většinou o veřejnoprávní programy nebo o kanály placené z reklamy nebo soukromých zdrojů provozovatelů vysílání. Programy lze přijímat volně "z éteru" prostřednictvím běžně dostupných koncových přijímacích zařízení (televizor, satelitní přijímač FTA, apod.). Pro jejich příjem není nutné žádné další zařízení.

Zakódované vysílání

Stanice a operátoři přistupují ke kódování většinou ze dvou důvodů.

1. Ochrana autorských práv

Jako příklad uveďme veřejnoprávní Českou televizi (ČT), která má oprávnění šířit svůj signál pouze na území ČR. V případě pozemních vysílačů je situace jasná, přesah vysílačů ČT přes hranice ČR je zanedbatelný. V případě satelitního šíření signálu je nutné kódovat. Stream satelitu, na kterém má ČT umístěné své kanály pokrývá značnou část Evropy. Aby bylo možné dodržet podmínky licence k vysílání a příslušné ustanovení autorského zákona je nutné, aby satelitní vysílání ČT bylo zpřístupněno pouze oprávněným osobám. Z těchto důvodů používá ČT systém kódování signálu přes satelit a pro příjem je nutné být plátcem koncesionářských poplatků. Takovýto uživatel / divák musí pro sledování vysílání ČT vlastnit dekódovací kartu a odpovídající zařízení pro příjem těchto kanálů. Vysílání ČT přes satelit zajišťuje fa. Czechlink.

2. Komerční zájmy

Společnosti, jejichž hlavním (většinou jediným) příjmem jsou poplatky předplatitelů kódují svoje programy, aby neoprávněné osoby nemohly sledovat jejich vysílání. Příkladem takové spol. v ČR je UPC se svým produktem UPC Direct.

Co potřebuji k příjmu satelitních TV

Volné šíření vysílání

Pro příjem volně šířených satelitních programů je třeba kromě venkovního zařízení (parabola, apod.) satelitní přijímač, umožňující příjem volných kanálů. Jedná se v podstatě o naprosto všechny přijímače dostupné na trhu kromě speciálních jednoúčelových přístrojů (např. Phillips od spol. UPC), které umí přijímat také všechny volné programy, bez předplacené abonentské karty ale nefungují správně. Přístroje promárně určené pouze pro příjem volných programů mají označení FTA (Free to Air).

Zakódované vysílání

Pro příjem zakódovaných satelitních programů je třeba kromě venkovního zařízení (parabola, apod.) vlastnit satelitní přijímač s dekodérem a dekódovací kartu (většinou distribuuje operátor).

Satelitní přijímač s CI

obrazek

Jedná se o satelitní přijímač, který je vybaven pro příjem všech vojných programů a navíc má integrován slot / konektor ve formátu CI (Common Interface) pro připojení externího dekodéru. Tento přístroj bez zapojeného dekodéru umožňuje sledovat pouze volné programy. Na trhu je k dostání množství dekodérů ve formátu CI pro různé kódovací systémy (viz níže). Jejich cena se pohybuje dle typu a vybavení cca od 2.000,- do 9.000,-Kč.

Satelitní přijímač s integrovaným dekodérem

Jedná se o satelitní přijímač, má integrovaný dekodér přímo v sobě. Ve velké většině případů se jedná o dekodér pouze pro jeden kódovací systém. Tyto přijímače bez použití karty pracují podobně jako přístroje FTA, po zasunutí aktivované karty do dekodéru je možné sledovat i zakódované programy. Jistou podskupinu těchto přístrojů tvoří speciálně na zakázku vyrobené přístroje určené pro pouze k distribuci v jedné sítí kabelových operátorů (např. UPC). Tyto přístroje neumožňují příjem žádných programů bez zasunuté zaplacené /aktivované karty operátora.

Satelitní přijímač s integrovaným dekodérem a s CI

Tyto přístroje jsou vlastně kombinací obou předchozích kategorií. Mají většinou 1 - 2 dekodéry v některých případech schopné dekódovat více kódovacích systémů a 1 - 2 sloty CI pro pozdější zapojení dalších dekodérů. Protože jsou tyto přístroje většinou nejlépe vybavené a mají nejsofostikovanější ovládání bývají většinou nejdražší. Bez vložení karty přístroj většinou funguje jen jako FTA.

Druhy kódovacích systémů a jejich použití

Na českém trhu je možné sehnat dekódovací moduly CI (Common Interface) nebo satelitní přijímače s integrovaným dekodérem pro většinu kódovacích systémů, některé umí pracovat i s několika systémy zároveň.

Systémy kódování TV signálu používané v Evropě ke komerčním účelům:

Systém Videogard patří mezi nejbezpečnější systém kódování TV signálu. I díky tomu si k tomuto systému zakoupila licenci i britská skupina Sky Digital, resp. Sky Italy. Tyto společnosti nepouštějí na volný trh žádné přístroje ani dekódovací moduly Videogard. Jediné řešení, jak sledovat britskou, resp. italskou spol. Sky je pronájem satelitního přijímače spolu s kartou přímo od operátora.

Některé zakódované pakety programů je možné dekódovat i prostřednictvím neoficiálního dekódovacího zařízení. Programy UPC Direct NELZE neoficiálně dekódovat.

Příjem zahraniční zakódované TV

Každá země má svou vlastní autorskou legislativu, která ve většině případů neumožňuje přijímat zakódované programy na území jiného státu, než v jakém operátor podniká. Oficiálně tedy není možné sledovat např. britské zakódované programy Sky Digital mimo území Velké Británie. Přesto český právní řád a jeho autorské zákony tuto situaci v současnosti nijak neřeší a proto je možné sledovat na území ČR tyto zahraniční programy. I když cesta přijímacích zařízení do ČR není vždy jednoduchá jsme schopni zajistit a po technické stránce zprovoznit příjem většiny v Evropě vysílaných zakódovaných programů.

Které programy ze zahraničí je možné rozkódovat

Na velkou část zahraničních zakódovaných programů je možné zajistit dekódovací kartu. Karta je většinou předplacena na jeden rok dopředu, po uplynutí tohoto období je nutné smlouvu obnovit / zaplatit na další rok.

Seznam programů a pakety programů , pro které by mělo být možné sehnat dekódovací kartu a další zařízení. Seznam je pouze informativní, situace se velmi často mění, rádi vám poskytneme přesnější informace při telefonickém nebo emailovém kontaktu:

 

UPC Direct Česká republika
Slovensko
Maďarsko
CzechLink Česká republika
SlovakLink Slovensko
Premiere Německo
Sky Digital Velká Británie
Sky Italia Itálie
Canal+ Francie
TPS Francie
AB Sat Francie
Cyfra+ Polsko
Canal+ Nizozemí
CanalDigital Španělsko
SRG Švýcarsko
SloveniaTV Slovinsko
Nova Hellas Řecko
Alpha Digital Řecko
 
TV Cabo Portugalsko
Viasat Skandinávie
SVT Švédsko
NTV+ Rusko
Full-X TV sex
Xdream TV sex
SCT sex
SexView sex
UltraBlue sex
Pink+ Srbsky
PCNE Čínsky
ZeeTV Indie
ARY Pakistan
PakistanTV Pakistan
   
a další...  
nahoru
Jméno:

Email:

Dotaz:


Pro odeslání dotazu vyplňte prosím písmena z obrázku:

řešení na  míru
Vyhledávání: