top
linie
adminúvod|kontakt|novinky|mapa serveru

Možnosti připojení k internetu

Jste majitelem domu, členem bytového družstva, správcem ubytovacího zařízení a potřebujete řešit připojení k internetu? Chcete telefonovat levněji ale přitom zachovat výhody telefonní pevné linky? Vadí vám, jak si propojili nedospělí mladí muži počítače kabely po fasádě nebo po chodbě domu? Potřebujete zvýšit komfort bydlení uživatelům bytů v domě? Pro řešení domovní sítě jsme tu pro vás!

Vytáčené připojení přes telefonní linku (Dial-Up)

Možná nejrozšířenějším připojením k internetu mezi domácnostmi je tzv. vytáčené připojení. když je potřeba se připojit k internetu, počítač vytočí číslo a po kabelu (podobným zvukem jako je hlas) začne komunikaci se serverem, poskytujícím připojení k internetu.

Mezi hlavní nevýhody tohoto připojení patří velmi nízká rychlost připojení (max. 56kb/s a to ještě v extrémně rychlých chvilkách, jinak podstatně pomalejší) nízká kvalita připojení, která do jisté míry souvisí s nekvalitními telefonními linkami v ČR a především vysoká cena za získaná data. Při vytočení čísla poskytovatele začíná běžet poplatek. Připojení je totiž účtováno dle doby strávené na internetu.

ISDN

Služba ISDN (Integrated Service Digital Network) je moderní formou digitálního telefonického připojení. Pro připojení je třeba vlastnit kvalitní telefonní linku. ISDN 2 standardně nabízí dva digitální kanály. Je tak možné nejen používat čtyři telefonní čísla, ale také používat zároveň internet i telefon. Pokud ponecháme jeden kanál pro standardní telefonní linku pro hlasové služby je možné připojení k internetu garantovanou rychlostí 64kb/s (ve většině případů min. dvojnásobná, než Dial-Up). Pokud využijeme plnou kapacitu ISDN přípojky, je možné připojení až 128kb/s. Služba ISDN je telefonními operátory účtovaná podobným způsobem jako Dial-Up připojení, tzn. je účtovaná doba strávená na internetu. Z tohoto důvodu patří spojení ISDN mezi dražší možnosti přístupu k internetu.

ADSL

Služba ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je vysokorychlostní připojení k Internetu určené uživatelům telefonní linky, kteří nechtějí investovat vysoké částky do zavádění nových technologií a nechtějí platit poplatky za telefonní impulsy nebo v některých případech i za přenesená data. Podmínkou zřízení služby ADSL je telefonní přípojka a připojení k ústředně, která je touto technologií vybavena. U služby ADSL je pouze jediný paušální poplatek podle zvolené varianty, rychlosti a u některých služeb i přenesených dat. Přidáním služby ADSL k vaší telefonní přípojce nejsou stávající telefonní a faxové služby omezeny a linka není Internetem blokována. Další výhodou je vyšší přenosová rychlost oproti modemovému připojení a stabilita připojení. ADSL umožňuje připojení rychlostí teoreticky až 8Mb/s, nabídka většiny telekomunikačních operátorů však se pohybuje kolem 192 / 64 kb/s.

GPRS

GPRS je služba určená pro přenos dat v sítích mobilních telefonů GSM. Dříve používaný systém připojení k internetu prostřednictvím mobilu označovaný jako CSD (Circuit Switched Data) využíval podobného principu jako Dial-Up připojení, tzn. přenosu dat po hlasové lince a tím placení za dobu strávenou na internetu. GPRS (General Packet Radio Service) využívá tzv. paketovou technologii přenosu dat. To znamená, že datový tok je rozložen na více paketů (částí, kdy každá část je odbavována zvlášť) a tím se urychlí datový tok informací. K používání GPRS je nutné vlastnit mobilní telefon vybavený touto technologií a kabel (nebo bezdrátové připojení) k propojení s počítačem. Dle některých mobilních operátorů lze dosáhnout teoretické rychlosti 85,5 kb/s, v praxi však nebudete mít možnost využít celý datový svazek a tak se reálné rychlosti připojení pohybují kolem 20 - 40kb/s. U GPRS operátoři neúčtují za dobu strávenou na internetu, zpoplatněn je objem přenesených dat. GPRS patří mezi pomalejší, v mnoha lokalitách to ale donedávna jediná možnost připojení k internetu.

EDGE

O technologii EDGE se mluví čím dál víc. Na rozdíl od sítí třetí generace UMTS ji lze totiž snadno zavést do současných sítí a při srovnání s GPRS je asi třikrát rychlejší. EDGE, čtěte [edž] (Enhanced Data Rates for Global Evolution) je technologií z

pohledu uživatele v mnohém podobnou GPRS. Pro připojení počítače k EDGE je nutné vlastnit telefon vybavený toto funkcí a kabel nebo bezdrátové připojení mobilu k PC. V lokalitách, kde není dostatečně kvalitní EDGE nebo chybí úplně mobily plynule přecházejí k přenosu dat přes GPRS a uživatel to pozná pouze změnou rychlosti přenesených dat. Dnes je teoretické maximum EDGE 474 kb/s, jenže stejně jako u GPRS, ani s EDGE nikdy nebudete mít sami pro sebe celý vysílač a proto se v praxi hovoří o rychlostech 80-160 kb/s. EDGE je budoucností mobilního přenosu dat, jedinou nevýhodou je pouze způsob jeho účtování operátory - za objem přenesených dat.

CDMA

Připojení k internetu přes CMDA (Code Division Multiple Access) je systém přenosu dat postavený na sítích 450 MHz analogových telefonních služeb používaných spol. Eurotel v ČR především před nástupem mobilních sítí GSM. Rychlosti CDMA mohou přesahovat až 2048kb/s, ale v praxi se průměrné rychlosti směrem k uživateli pohybují mezi 200-300 kb/s v závislosti na denní době. K používání připojení k internetu přes CDMA je nutné kromě PC vlastnit speciální modem, nezřídka vybavený externí anténou (kvůli hustotě vysílačů v ČR) a kabel k propojení s počítačem. Operátor neúčtuje za objem dat, ani za dobu strávenou na internetu, můžete být tedy neomezeně připojeni za měsíční paušál.

Připojení přes kabelovou televizi

Pod názvy Chello, Karneval, apod. jsou v ČR nabízeny možnosti připojení k internetu prostřednictvím kabelové televize. Kabelová televize, která je z ekonomických důvodů rozvedena pouze po hustěji obydlených oblastech ve větších městech umožňuje díky poměrně širokým možnostem přenosu po kabelu distribuovat nejen televizní programy, ale také datové služby. Díky speciálnímu modemu, který proti záloze zapůjčí operátor kabelové televize je možné být připojen k internetu 24h denně rychlostí až 4096kb/s bez omezení strávené doby a stažených dat. Služby internetu přes kabelovku není možné používat v místech, kde není přiveden kabel "zemí".

Internet pře UPC Direct

Společnost UPC neumožňuje připojení k internetu přes satelitní kabelovku UPC Direct.

Satelitní internet

Připojení k místní datové síti

V některých lokalitách existují místní datové sítě, ke kterým je možné se po dohodě s operátorem připojit. V některých případech mají vedení provedeno zemí, v kolektorech (např. Praha 1), tunelech metra, nebo provozují své sítě bezdrátově na bázi optických spojů, mikrovlnných antén apod..

Připojení na pevnou linku

V některých lokalitách (především ve městech) je možné se připojit k internetu prostřednictvím místní datové sítě. Kabely vedou např. sklepem domu, pod chodníkem atd. někdy je třeba vytvořit připojení od přípojného bodu umístěného třeba několik desítek metrů od domu. Pokud není vedení přímo ve vašem domě, je tento způsob připojení vhodný vzhledem k nákladům spíše pro velké investiční celky, než pro jednotlivé koncové uživatele.

WiFi a jiné antény

V některých místech je možné vytvořit bezdrátové připojení k místnímu přípojnému bodu. Člověk či firma, která tento AP (Access Point - přístupový bod) zřídila má vytvořeno nějaké pevné připojení (pevná linka, satelit, apod.) a svou naddimenzovanou konektivitu poskytuje dále. Nezřídka se jedná o party místních nadšenců, kteří nebyli spokojeni s většinou dražším připojením přes telefon apod. a proto vytvořili tento bod. Pro připojení k tomuto AP je nutné vlastnit anténu namířenou směrem k AP, připojovací kartu do PC, příp. další zařízení, pak je možné uzavřít smlouvu s provozovatelem AP. Bezdrátový přenos dat rádiovými signály používá vyšší frekvence přenosu a proto je snáze ovlivnitelný povětrnostními vlivy. Taková zařízení mají proto omezený dosah, většinou max. několik set metrů. V některých lokalitách je také tak velký elektronický smog, že neprojdou všechna vyslaná data a dosah antén je tím značně snížen.

Ostatní bezdrátové technologie

Mezi tyto technologie lze zařadit především optická pojítka a jiné způsoby přenosu signálu, především rádioreléové spoje a elektromagnetické přenosy ve speciálních pásmech. Pro tyto případy platí v podstatě stejná pravidla a varianty jako pro WiFi a jiné antény, s tím rozdílem, že pořizovací náklady na přenosová zařízení jsou většinou vyšší a proto jejich četnost použití je nižší.nahoru

Jméno:

Email:

Dotaz:


Pro odeslání dotazu vyplňte prosím písmena z obrázku:

řešení na  míru
Vyhledávání: